Ποκεμονμανία…και στην Μπανανία!

POKEMON 1

Άκουσά το τζιαι φάρασα τζ’ άρκεψα να κουγκώ

για τούν’ το μαυρογέρημον το Πόκεμον το γκο,

που ηύρεν τρόπον εύκολον ούλλους μας να δουλεύκει

εσκάρταρεν τζ’ η Παωνού τζιαι δεν μου μαειρεύκει!..

***   ***

Θωρούν, λαλούν, το μόπαϊλ τζ’ ευτύς σαρτούσιν έξω

τζιαι κάμνουσιν σατανικά, Θεγέ μου πώς θ’ αντέξω;

Μίσιη μου τζυνιούν οσσιές, με στόχον να κερτίσουν,

έστω στο τέλος το κορμίν στον…λάκκον αν λατσιήσουν!

***   ***

Παίξε λαέ μου Πόκεμον, έφκα έξω τζιαι βούρα

…κνίθε ρινίν τον πισινόν τζ’ ας μεν έσιεις φαούρα!

Ως γεγονός, στον τόπον μας τούτον μας λείπει μόνο,

αφού όπως μας είπασιν, στον άγραφον τον χρόνο

μπορεί να ρίψει, έτσι τσας, της πούγκας μας τον πόνο!

Ούλλοι, λοιπόν, για Πόκεμον να σύρετε τα φέσια,

αφού πάντα αρέσκουν μας τα ξενικά τα χέσια.

***   ***

POKEMON 2

Θωρείτε πα στο κινητόν τζ’ όι σε αλτ τζιαι μπάρες,

γιατί το κέρτος εν πολλύν, γεμώννει σας καμάρες,

παίρνει σας στου Παράδεισου τες πιο μιάλες χάρες

τζ’ αντίς φτωχόν ικκίπιρον, θα σύρνετε εξάρες!

Κόμα τζ’ αν έρτει μήνυμαν σαν λούννεστε στο μπάνιο,

φωνάξετε το Ες Ο Ες, σαν έναν καπετάνιο,

που τούμπαρεν το πλοίον του τζιαι θέλει να γλιτώσει

τζιαι έναν ελικόπτερον καλιεί για να τον σώσει,

βουράτε σαν πρωτόπλαστοι τζ’ αρκέψετε τζυνήιν,

μπορεί τζιαι να θεραπευτεί αν σας πονεί το μνήιν!

Αξία εν το μήνυμαν, στην στρατάν του εμπάτε

τζ’ όι αν δουν τα κάλλη σας οι άλλοι σαν βουράτε!

***   ***

Δαμαί φίλοι που φτάσαμεν, μπορούν να γίνουν ούλλα

τζ’ ο κάθε Γρίστος, Μαρικκού, Παναγιωτής τζιαι Κούλλα,

ό,τι σκεφτούν που μακριά, άλλοι πο’ χουν συμφέρον,

στην Κύπρον αμματίζουσιν μιτσήν, μιάλον, γέρον

τζιαι σαν κάθεται ήσυχος λαλούν του για γρυσάφκια

τζ’ έστω αν ζιει με βασταρκές τρέσιει μέσ’ τα χωράφκια,

τζιαι γάλαν που τον…τράουλλον γυρεύκει με ταλάρκα!

***   ***

Όμως, Κυπραίε έξυπνε, εγωιστή τζιαι…γάλε

τζιείνον πον τέλλεια σίουρον τζιαι στην κκελλέν σου βάλε

θα έρτει ώρα, πουν να πεις: Θεούλλη μου μεγάλε,

ο κάθε ξένος κκεραττάς εγέλασεν μας πάλαι!

ΣΚΩΠΤΙΚΟΣ

31.7.2016

This entry was posted in ΣΑΤΙΡΑ. Bookmark the permalink.